De opleiding tot chiropractor is qua duur en vormgeving vergelijkbaar met een opleiding tot tandarts: een vijfjarige fulltime universitaire studie. Het is dus geen specialisatie van fysiotherapie. Veel vakken zijn hetzelfde als bij geneeskunde, bijvoorbeeld anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie en diagnostiek. Daarnaast worden specifieke vakken als chiropractische behandeltechniek, röntgendiagnostiek en revalidatie gegeven.

WIOC

Het laatste jaar van de opleiding wordt alle kennis in de praktijk gebracht tijdens de het stagejaar in de universiteitskliniek. Er is geen chiropractie opleiding in Nederland daarom volgens veel Nederlanders de opleiding tot chiropractor in het Groot-Brittannië.

Om bij terugkomst in Nederland lid te worden van de NCA (Nederlandse chiropractie associatie) moet iedereen een verplicht soort en met stagejaar doorlopen. Dit jaar wordt afgesloten met een examen daarna kunnen ze pas volledig lid worden.